Samverkansavtal

I Hultsfreds kommun ska samverkan vara grunden för allt arbete. Syftet med samverkansavtalet är att öka delaktigheten och inflytandet för alla anställda. Det är viktigt för alla anställda att det finns möjlighet att påverka på rätt nivå i organisationen.

Avtalet beskriver de olika samverkansnivåerna och vilka frågor som ska hanteras där. Det finns också tips på vad som bör tas upp på de olika nivåerna.