Sammanträdesdagar 2017

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser, och nämnder. Endast kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) har offentliga möten.

Kommunstyrelsens sammanträden äger rum i Sessionssalen, Kommunhuset, Hultsfred, om ej annat meddelas. Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden framgår av respektive möteskallelse.

Kommunfullmäktige (KF)

 • 6 februari kl. 18.30
 • 20 mars kl. 18.30
 • 24 april kl. 18.30
 • 29 maj kl. 18.30
 • 26 juni kl. 15.00
 • 25 september kl. 18.30
 • 6 november kl. 18.30
 • 11 december kl. 18.30

Kommunstyrelsen (KS)

 • 17 januari kl. 14.00
 • 7 mars kl. 14.00
 • 4 april kl. 14.00
 • 9 maj kl. 14.00
 • 13 juni kl. 09.00
 • 5 september kl. 14.00
 • 17 oktober kl. 14.00
 • 21 november kl. 14.00

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

 • 25 januari kl. 13.00
 • 15 februari kl. 13.00
 • 15 mars kl. 13.00
 • 12 april kl. 13.00
 • 16 maj kl. 13.00
 • 21 juni kl. 13.00
 • 30 augusti kl. 13.00
 • 20 september kl. 13.00
 • 18 oktober kl. 13.00
 • 15 november kl. 13.00
 • 13 december kl. 13.00

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

 • 18 januari kl. 09.00
 • 8 februari kl. 09.00
 • 8 mars kl. 09.00
 • 12 april kl. 09.00
 • 10 maj kl. 09.00
 • 7 juni kl. 09.00
 • 16 augusti kl. 09.00
 • 13 september kl. 09.00
 • 4 oktober kl. 09.00
 • 8 november kl. 09.00
 • 13 december kl. 09.00

Socialnämnden (SN)

 • 11 januari kl. 13.00
 • 8 februari kl. 13.00
 • 15 mars kl. 13.00
 • 12 april kl. 13.00
 • 10 maj kl. 13.00
 • 7 juni kl. 13.00
 • 16 augusti kl. 13.00
 • 13 september kl. 13.00
 • 11 oktober kl. 13.00
 • 15 november kl. 13.00
 • 6 december kl. 13.00

Här finner du mer information om vilka olika sammanträden som finns, samt protokoll, kallelser och handlingar.