Sammanträdesdagar 2018

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Endast kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) har offentliga möten.

Kommunstyrelsens sammanträden äger rum i Sessionssalen, Kommunhuset, Hultsfred, om ej annat meddelas. Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden framgår av respektive möteskallelse.

Kommunfullmäktige (KF)

 • 5 februari kl. 18.30
 • 19 mars kl. 18.30
 • 23 april kl. 18.30
 • 28 maj kl. 18.30
 • 25 juni kl. 15.00
 • 24 september kl. 18.30
 • 29 oktober kl. 18.30
 • 19 november kl. 18.30
 • 17 december kl. 17.00

Kommunstyrelsen (KS)

 • 16 januari kl. 14.00
 • 6 mars kl. 14.00
 • 10 april kl. 14.00
 • 8 maj kl. 14.00
 • 5 juni kl. 09.00
 • 4 september kl. 14.00
 • 16 oktober kl. 14.00
 • 6 november kl. 14.00
 • 4 december kl.14.00

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

 • 17 januari kl. 13.00
 • 15 februari kl. 13.00
 • 14 mars kl. 14.00
 • 25 april kl. 13.00
 • 16 maj kl. 13.00
 • 20 juni kl. 13.00
 • 29 augusti kl. 13.00
 • 19 september kl. 13.00
 • 17 oktober kl. 13.00
 • 14 november kl. 14.00
 • 12 december kl. 13.00

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

 • 24 januari kl. 09.00
 • 14 februari kl. 09.00
 • 14 mars kl. 09.00
 • 11 april kl. 09.00
 • 16 maj kl. 09.00
 • 13 juni kl. 09.00
 • 22 augusti kl. 09.00
 • 19 september kl. 09.00
 • 17 oktober kl. 09.00
 • 14 november kl. 09.00
 • 12 december kl. 09.00

Socialnämnden (SN)

 • 10 januari kl. 13.00
 • 7 februari kl. 13.00
 • 14 mars kl. 13.00
 • 11 april kl. 13.00
 • 9 maj kl. 13.00
 • 13 juni kl. 13.00
 • 15 augusti kl. 13.00
 • 12 september kl. 13.00
 • 10 oktober kl. 13.00
 • 14 november kl. 13.00
 • 12 december kl. 13.00

Här finner du mer information om vilka olika sammanträden som finns, samt protokoll, kallelser och handlingar.