Samhällskunskap

samhälle stadSamhälle stadsbild

Samhällskunskap 1, 100p

Förbereder eleverna på de skyldigheter och rättigheter man har i samhället utifrån olika samhällsfrågor som t.ex. demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter ekonomi etc.

Samhällskunskap 2, 100p

Här fördjupar man sig i olika samhällsfrågor som t.ex. ekonomisk liberalism, makt och inflytande, samhället idag jämfört med samhället igår, kolonialism etc.

Samhällskunskap 3, 100p

Tematiska studier eller i projektform om t.ex. globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv eller lokalsamhällets (kommunen) möjligheter respektive problem.

Samhällskunskap på grundskolenivå

Se grundläggande vuxenutbildning


Sök mer information om kurserna på skolverket