Säg din mening och utveckla Hultsfreds kommun!

Alla vill vi ha ett attraktivt arbete och göra ett bra jobb. Men vad är attraktivt och hur kan vi som arbetsgivare bli bättre?

Just nu kan du besvara medarbetarenkäten den liknar den som gjordes 2010, förutom att det nu är färre frågor. Genom enkäten får vi möjlighet att jämföra oss med andra kommuner, så ta chansen och säg vad du tycker!
Din medverkan i undersökningen är viktig för oss och för dig. Med hjälp av resultaten kan vi på ett tydligare sätt profilera oss som en attraktiv arbetsgivare. På varje arbetsplats kommer man att jobba med enkäten för att förbättra arbetsmiljön.

Minns du resultatet från förra enkäten? Hela 95 procent var stolta över sina arbeten och lika många tyckte att de hade meningsfulla jobb. Men enkäten visade också att vi behöver öka möjligheten att byta tjänst inom kommunen. Vi-känslan som kommunanställd, information om andra förvaltningar och möjligheten att göra karriär är andra delar som också behöver förbättras.

Ett resultat av förra enkäten är att ett ledarutvecklingsprogram startats i samarbete med ytterligare åtta kommuner. Nio anställda från Hultsfreds kommun har blivit uttagna och går nu utbildningen och ökar därigenom chansen att få ett framtida ledarskap.

Personalbladet nr 19. Oktober 2012