Så hanterar vi din ansökan

händer vid dator

Under ansökningstiden gör vi bedömningar av de ansökningar som kommer in. Vi utgår från kvalifikationskraven och gör en värdering av dina meriter. De kandidater som vi tycker verkar bäst lämpade för jobbet kallas till en första intervju.

Målet med en intervju är att vi ska få en uppfattning om dig och kunna bedöma om du uppfyller de formella krav som ställts. Om du passar in i organisationen, om du har potential att utvecklas vidare och kan tänka dig ett långsiktigt engagemang.
Intervjun är också ett tillfälle för dig som sökande att börja lära känna organisationen. Vi uppskattar om du innan intervjun har läst på om vår värdegrund och är nyfiken och vågar ställa frågor till oss!

Efter intervjutillfället kan ytterligare ett urval behöva göras där en samlad bedömning görs utifrån kandidaternas meriter och prestation vid intervjun. Beroende av vilken typ av tjänst du har sökt så kan du även komma att få göra ett personlighetstest och få möjlighet till en andra intervju.

Referenser

Innan ett erbjudande om anställning görs till den bäst lämpade kandidaten ringer vi alltid på referenser. Det är därför viktigt att du vid din ansökan uppger minst två referenser, varav en ska vara din senaste chef.

När urvalsarbetet och referenstagningen är gjord resulterar det i ett erbjudande om anställning till den bäst lämpade kandidaten.