Rutiner vid anställds bortgång

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på ”halv stång”, dvs flaggan ska vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska då först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till angiven höjd. Då flaggan halas ner, ska den först hissas i topp, sedan ner.

Vid dödsfall ansvarar varje enhet för flaggning på halv stång när någon medarbetare vid enheten avlidit. Flaggning på ”halv stång” sker i regel vid följande tillfällen:

  • Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter
  • den dag då jordfästningen äger rum.

Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas eller halas vid ordinarie tid.

Verksamhetschefen samråder med förvaltningschefen om lämplig representation och val av blommor eller krans. Kostnaderna debiteras verksamhetens konto (övriga kostnader).

Vid dödsfall på kommunens särskilda boenden flaggas på halv stång vid dödsdagen. Flaggning vid kommunhuset sker när någon medarbetare hos kommunen avlidit. Flaggning i dessa fall sker dock endast en gång, i första hand när budet om dödsfall når ansvarig chef eller i andra hand på begravningsdagen.

Ansvarig chef rapporterar dödsfallet till kommunkansliets serviceenhet/vaktmästeri som ombesörjer flaggningen vid kommunhuset.

Vid flaggning på ”halv stång” i samband med högre officiell persons jordfästning, sker dock flaggning på ”halv stång” hela dagen. Vimpel hissas aldrig på ”halv stång”. I samband med statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser om för hur flaggning ska ske. Om flaggning på ”halv stång” sammanfaller med allmän flaggdag, har flaggning på ”halv stång” företräde.