Riktlinjer för formgjutna öronproppar och ortopediska formgjutna skoinlägg

Formgjutna öronproppar (sk earfoons) är ett personligt utformat hörselskydd som dämpar det skadliga bullret men som ger möjligheten att höra tal, musik och tala i telefon.

Formgjutna skoinlägg är specialanpassade skoinlägg formade efter dina fötter och kan underlätta vid exempelvis knäsmärtor, hälsmärtor, ryggbesvär, höftsmärtor och fotbesvär.

För att få viss ersättning för formgjutna öronproppar eller formgjutna skoinlägg av arbetsgivaren ska först en prövning göras för att kartlägga om annat hjälpmedel, till exempel hörselkåpor eller inläggssulor, kan användas. Om prövningen fastslår att formgjutna öronproppar eller ortopediska formgjutna skoinlägg rekommenderas, ska den anställde genomgå en läkarundersökning på företagshälsovården som klarlägger behovet av detta i arbetet. Finns behovet och detta styrks av läkare, kan arbetsgivaren bidra med 1000 kronor per par. Kostnaden för detta belastar respektive verksamhetskonto.