Beslut om mottagande av elev i särskild utbildning för vuxna

Här hittar du som rektor en blankett för rektors delegationsbeslut om mottagande av elev i särskild utbildnings för vuxna – lärvux.

Den huvudman som anordnar en utbildning beslutar om den sökande ska tas emot till utbildningen (skollagen 21:7)

Rektor har på delegation från barn- och utbildningsnämnden att ta beslut om mottagande av sökande till Lärvux.