Rekrytering

Det är viktigt att få rätt person på rätt plats. Därför är det angeläget att rekryteringen sker på ett bra sätt. Nedan hittar du våra rutiner för rekrytering.

Glöm inte heller att innan du blir anställd hos oss ska du fylla i en:

  • hälsodeklaration
  • anmälan av bisyssla
  • sekretesshandling

Blanketterna hittar du nedan