Rätt svar ”Finn fem fel”

Förstoringsglas

Lena Carlsson blev lycklig vinnare!

 1. ”Du syns och hörs i Hultsfred” är en del av vårt varumärke.
  I varumärket finns våra värdeord som ska genomsyra kommunens service internt och externt.
  Ett av dem ska bort, vilket?
  Handlingskraft, nyskapande, ambition, attraktionskraft, upplevelse och rekreation, stolthet, jämställdhet och tolerans
 2. För att skapa ett enhetligt ansikte har vi en gemensam grafisk profil. I vår profil för office-användare ingår två typsnitt. Det vill säga ett typsnitt för rubrik och ett för brödtext.
  Ett ska bort, vilket?
  Times new roman, arial, calibri
 3. Vad heter vår kommunchef?
  Lars Rönnlund, Lars-Erik Rönnlund, Lasse Rönnlund
 4. Validera text hjälper dig att skriva vårdat enkelt och begripligt, det vill säga klarspråk. Du får hjälp att välja rätt facktermer och undvika ord och uttryck som är svåra eller ålderdomliga.
  Ett av orden är inte ok att använda, vilket?
  Skall, mejl, hen
 5. Ett av namnen är felstavat och vi ser det ganska ofta. Vilket är det?
  Lindblomsskolan, Albäcksskolan, Hultsfreds gymnasium