Radonbidraget är tillbaka den 1 juli

Bild på radondosor och broschyren Radonguiden från Boverket.

Den 1 juli 2018 kommer radonbidraget att återinföras. Bidraget riktar sig till småhusägare som är i behov av radonsanering. Syftet är att minska halten radon i en- och tvåbostadshus. Ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen.

Efter några års uppehåll är radonbidraget tillbaka. Från och med den 1 juli 2018 kan du ansöka om bidrag för radonsanering hos länsstyrelsen. Du kan inte få bidrag för åtgärder som är påbörjade innan ansökan har kommit in till länsstyrelsen.

Boverket arbetar just nu med att ta fram regler kring radonbidraget. Några förutsättningar är redan klara. Du kan läsa mer om det på Boverkets webbplats.