Räddningstjänstens taxor

Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Räddningstjänsten hyr ut visst material såsom slangar och övrig utrustning om verksamheten så medger, vi  genomför utbildningar i förebyggande brandskydd, första hjälpen mm, vi hyr även ut lektionssalar på brandstationen.

Avgifter tas även ut i samband med tillsyn, vid falsklarm mm.

Respektive taxa är beskrivet nedan under relaterat i fastställt dokument.