Sammanträden, protokoll, kallelser och handlingar

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden publicerar kallelsen med tillhörande handlingar. Övriga publicerar bara själva kallelsen. Protokoll, kallelser och handlingar från januari 2013 och framåt hittar du genom att följa menyn till vänster.

Tidigare protokoll, kallelser och handlingar hittar du genom att följa länken längst ner på sidan.

Via länken ”Sammanträdesdagar” längst ner på sidan kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och råd har sina möten.

Kommunfullmäktige
Sammanträdena är öppna för allmänheten. Under den inledande halvtimman kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Under frågestunden får inte överläggningar förekomma. Sammanträdena hålls på måndagar.

Kommunstyrelsen
sammanträder som regel på tisdagar en gång i månaden, undantaget sommarmånaderna. Sammanträdena är fortsatt öppna för allmänheten. Du är välkommen att lyssna på diskussioner och beslut. Sammanträdena hålls som regel i kommunhusets sessionssal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder som regel tisdagar två-tre gånger per månad undantaget sommarmånaderna. Sammanträdena är inte offentliga.

Barn- och utbildningsnämnden
sammanträder som regel på onsdagar en gång i månaden, undantaget juli. Sammanträdena är inte offentliga.

Miljö- och byggnadsnämnden
sammanträder som regel på onsdagar en gång i månaden, undantaget sommarmånaderna. Sammanträdena är inte offentliga.

Socialnämnden
sammanträder som regel på onsdagar en gång i månaden, undantaget sommarmånaderna. Sammanträdena är inte offentliga.

Valnämnden
sammanträder framförallt inför de allmänna valen. Sammanträdena är inte offentliga.

Kommunala Pensionärsrådet
sammanträder som regel onsdagar fyra gånger per år. Sammanträdena är inte offentliga.

Tillgänglighetsrådet
sammanträder som regel på onsdagar fyra gånger per år. Normalt är ett möte per år en offentlig föreläsning, övriga sammanträden är inte offentliga.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
leds av en direktion som sammanträder en gång i månaden utom i juli månad. De flesta möten äger rum i Hultsfred medan ungefär en fjärdedel är förlagda till Högsby. Sammanträdena är inte offentliga. Länk till protokoll och handlingar.