Prolympia kommer att sluta betala sina skolskjutskostnader

Prolympia (Nya Centralskolan AB) kommer att sluta betala sina skolskjutskostnader den 1 april på grund av ekonomiska svårigheter.

Prolympia har sagt upp det samarbetsavtal gällande skolskjutsar som har funnits mellan Prolympia och Hultsfreds kommun sedan många år tillbaka.

Hultsfreds kommun kommer att betala skolskjutsarna terminen ut för de elever som är berörda, för att inte elever och föräldrar ska drabbas.

Fortsatta diskussioner sker mellan Prolympia och Hultsfreds kommun för att hitta lösningar och skapa en trygg skolgång för alla elever i Hultsfreds kommun.

Kontakt:
Martin Snickars
Barn- och utbildningschef
0495-24 04 58
martin.snickars@hultsfred.se