Plattformen – ett steg närmare arbetslivet

Plattformen hjälper deltagarna att få viljan, modet och motivationen att ta ansvar för sitt eget liv.

Det här är Plattformen
På Plattform Hultsfred-Vimmerby arbetar två koordinatorer som samverkar med ett team representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, öppenpsykiatriska mottagningen och hälsocentralen.

Målsättningen är att hjälpa personer i åldrarna 16-64 med fysisk, psykisk och social ohälsa att få bättre livskvalitet, komma ut i arbetslivet eller börja studera.

Eftersom varje person är unik ser stödet olika ut och blir individuellt anpassat. För att söka stödet behövs en remiss som individen och skriver tillsammans med sin handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, öppenpsykiatriska mottagningen eller hälsocentralen. Sedan tas beslut om individen ska få en koordinator via Plattformen eller så ges förslag på andra insatser som individen och handläggaren kan arbeta vidare med.

Så här arbetar koordinatorerna
Koordinatorerna arbetar nära deltagarna som får träna sin förmåga att göra medvetna val, ta ansvar för sina handlingar och våga utmana sig själva. De träffas i individuella motiverande samtal och ibland erbjuds gruppaktiviteter. Tillsammans kan koordinatorn och deltagaren skapa möjligheter till arbetsträning som en väg ut i arbetslivet. Kopplat till Plattformen finns också ett brett nätverk av olika myndighetskontakter som koordinatorerna hjälper till att förmedla vid behov.