Positiv utveckling i Löpande Insikt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning har analyserat resultatet för årets sju första månader i servicemätningen Löpande Insikt. Resultatet visar en positiv utveckling inom alla serviceområden och alla myndighetsområden går starkt framåt.

För att utvärdera och utveckla sin service deltar Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning i undersökningen Löpande Insikt. I Löpande Insikt får ett urval av de företag, privatpersoner, föreningar och offentliga organisationer som har haft ett ärende inom bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll bedöma hur de upplever förvaltningens service inom serviceområdena; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultatet för årets sju första månader visar att fem serviceområden uppnår minst betygsindex 70, vilket motsvarar ett högt betyg. Det sjätte serviceområdet, information, ligger precis på gränsen till ett högt betyg.

– Det är ett mycket positivt resultat som visar att vi är på rätt väg. Jämför vi med resultatet från samma period under förra året så har vi högre betyg inom alla serviceområden och flera områden har ökat markant. Det är riktigt bra, säger Sofia Aust, kvalitetskoordinator på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ett serviceområde som har ökat mycket är effektivitet. Under det senaste året har förvaltningen gjort flera insatser för att öka just effektiviteten men även tillgängligheten. De har bland annat genomfört en omorganisation av administrationen men även bytt ärendehanteringssystem för att underlätta ärendeflödet.

– Det är höga krav på att vi ska vara effektiva och ge en snabb handläggning, framförallt inom bygglov. Därför är det extra roligt att de förändringar vi har gjort för att öka effektiviteten får positiv respons från våra kunder, säger Sofia Aust och fortsätter:

– I slutet av juni lanserade vi även e-tjänster genom Mittbygge och telefonnumret 0495-24 14 00 som tar emot samtal till förvaltningen. Men dessa förändringar kan vi inte se resultat av än i undersökningen, säger Sofia Aust.

För att se om förändringarna ger önskad effekt hoppas förvaltningen att alla som får undersökningen tar sig tid att svara.

– Det är jätteviktigt för oss att veta hur våra kunder upplever vår service. Kundernas svar ger oss direkt återkoppling på vårt arbete. Svaren hjälper oss även att sätta upp mål för att utveckla vår verksamhet och bli bättre.

Mer om Löpande Insikt

Löpande Insikt genomförs nationellt och är ett verktyg för att mäta vår service och jämföra oss med andra kommuner. Det är enbart företag, privatpersoner, föreningar och andra aktörer som har haft ett ärende hos oss som får svara på undersökningen, vilket ger oss en direkt återkoppling på vårt arbete.

Löpande Insikt samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Själva undersökningen genomförs av Markör Marknad och Kommunikation AB, en del av Origo Group. De sköter urvalet, samlar in svaren och sammanställer resultatet.