Positiv utveckling för Hultsfreds kommun i enkätundersökning om lokalt företagsklimat

Företagsklimat

Svenskt Näringsliv har släppt sin första del i sin mätning av hur företagsklimatet i Sverige ser ut. I Hultsfreds kommun har 105 svarat vilket motsvarar 59%. Sverigegenomsnittet ligger på 49%. Kalmar läns svarsfrekvens är 54%.

Enkäten visar att kommunens betyg pekar uppåt inom alla mätområden utom i en fråga där betyget sjunker marginellt, i övrigt små positiva förändringar.
Konkurrens från kommunen och tjänstemäns attityder förbättras rejält.

Årets ranking släpps den 24 september.