Politiker och förtroendevalda

Med anledning av att val till styrelser, nämnder med mera sker på kommunfullmäktiges sammanträde 17 december kommer uppdatering att ske efter årsskiftet

I vårt register kan du söka politiker och förtroendevalda på olika sätt. Du kan även söka bland alla de politiker som varit aktiva sedan kommunsammanslagningen 1971.