Plattformen – ett steg närmare arbetslivet

Teamwork i PlattformenTeamwork i PlattformenFoto: Pixabay

Vi finns för dig som är i behov av stöd mellan de samverkande myndigheterna!

Det här är Plattformen
På Plattform Hultsfred -Vimmerby arbetar två koordinatorer som samverkar med ett team representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Öppenpsykiatriska mottagningen och Hälsocentralen.

Målsättningen är att utifrån individuella förutsättningar, stödja personer i åldrarna 18-64 som är i behov av samordnade insatser mot arbete, studier eller annan varaktig försörjning. Eftersom varje person är unik ser stödet olika ut och blir individuellt anpassat. För att söka stödet kan du och din myndighets/ vårdkontakt tillsammans skriva en remiss till Plattformen. För att samverkan ska vara möjlig behöver du ge ditt samtycke till att myndigheterna delar relevant information om dig.

Remissen kommer att behandlas i teamet och den kommer leda till någon form av stöd, antingen ett förslag på hur du och din myndighets/vårdkontakt kan gå vidare eller så blir du erbjuden en koordinator via Plattformen.

Så här arbetar koordinatorerna
Hos oss blir du sedd, lyssnad på och du ges möjlighet att utvecklas. Vi arbetar nära deltagarna som får träna sin förmåga att göra medvetna val, ta ansvar för sina handlingar och våga utmana sig själva. Vårt mål är att stärka din självbild så att du kan hantera olika situationer på ett givande sätt.

Vi träffas i individuella motiverande samtal och vi erbjuder gruppaktiviteter. Tillsammans kan vi skapa möjligheter till arbetsträning som en väg ut i arbetslivet. Kopplat till oss finns också ett brett nätverk av olika myndighetskontakter som vi hjälper till att förmedla vid behov.

Vi arbetar med empowerment, som handlar om att hitta viljan, modet och motivationen att ta ansvar. För oss är det viktigt att förmedla förhållningssättet att alla människor kan påverka sitt eget liv. Vi vill medvetandegöra om innebörden av olika val och vilka konsekvenser valen innebär, både på kort och lång sikt. I slutändan är det dock du som gör dina val och därmed också tar konsekvenserna av valen. Tillsammans skapar vi en plan med olika delmål som blir de första stegen på vägen mot att komma närmare dina mål.

Vid frågor, kontakta gärna koordinatorerna!

Malin Strömmert, Hultsfred                                     Linda Thörn, Vimmerby
070-234 23 99                                                          072-244 16 60
plattformen@hultsfred.se                                        plattformen@vimmerby.se