Planering av introduktion

Att göraPlanering av introduktionFoto: Pexels

Detta är en checklista med uppgifter att utföra innan den nya chefen börjar. Använd dokumentet som ett verktyg för att säkerställa att allt är i sin ordning när den nya chefen börjar.

Ladda ner och spara dokumentet tillsammans med dina andra dokument som berör den nya chefens anställning. I dokumentet bockar du för uppgifterna efter hand som de utförts, och du kan även föra in värdefulla minnesnoteringar.