Information om Personuppgiftslagen i förskolan

Bild av en man som håller i en laptop med texten PuL PersonuppgiftslagenPuL - PersonuppgiftsLagen

Alla barn som är inskrivna i förskolan och deras vårdnadshavare finns med i ett administrativt system för skola och förskola som finns i Hultsfreds kommun.

Alla grunduppgifterna hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret. I övrigt förs telefon, placering, vårdnadshavare, inkomst, schema och annat som har med förskoleverksamheten att göra. Uppgifterna förs inte vidare till något annat register.

Syftet med registret är att sköta förskoleverksamheten så att bland annat kö, placering och avgift blir rätt. Ansvariga för behandlingen är barn- och utbildningsnämnden.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med rektorsexpeditionen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till.

Om du har fler frågor om hur kommunen hanterar personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till barn- och utbildningsnämndens personuppgiftsombud.