Personalpolicy

Personalpolicyn ger uttryck för kommunens personalpolitiska grundvärderingar och är inte en regelbok med bestämmelser och anvisningar. Grund­värderingarna ska omfatta alla; politiker, chefer och medarbetare.

Personalpolicyn anger en övergripande målsättning samt målsättningar för olika delområden inom personalpolitiken. För vart och ett av delområdena finns särskilda styrdokument som mer i detalj anger hur personalpolitiken ska genomföras.

För hela personalpolicyn, se bifogat dokument nedan.