Personalklubbens styrlelse behöver bli fler – är du en av dem?

grupp av figurer

Dina idéer behövs! Vill du hjälpa till med att ordna resor och andra aktiviteter för oss anställda?

Under sex tillfällen varje år träffas styrelsen för att planera aktiviteter, resor med mera. Du får gå på dessa möten under arbetstid. Det administrativa i föreningen sköter Ann-Marie Blixt. Du behöver bara bidra med idéer.

Verkar det intressant och något som skulle passa dig, eller har du förslag på hur utbudet kan bli ännu större och bättre? Hör av dig till Ann-Marie Blixt

ur Personalbladet december 2016