Pedagogiska planeringar och utvecklingsområden

Pedagogiska planeringar

För att se ditt barns pedagogiska planeringar för de olika arbetsområdena klickar du i vänsterlisten under rubriken Utveckling och lärande. Där väljer du Pedagogiska planeringar.

Utvecklingsområden

Klickar du på rubriken rubriken Utveckling och lärande och sedan väljer IUP/Skriftligt omdöme, dyker rubriken rapporter upp i högerlisten. Klickar du på den får du ett antal möjligheter hur du vill visa det skriftliga omdömet/IUP:n för ditt barn.Här kan du också välja utvecklingsområde ämne för ämne. Viktigt att poängtera är att alla ämnen visas här även ämnen som ditt barn inte läser.

Du kan även få en samlad rapport om ditt barns alla utvecklingsområden genom att i rull-listen välja alla ämnen och sedan klicka i endast utvecklingsområden-komprimerad utskrift.