Otjänligt badvatten i Baddammen, Järnforsen

Bild på vatten.Foto: Pixabay

Vi har fått in provsvaren från den senaste badvattenprovtagningen (utförd den 17 juli).

Från provtagningen i Baddammen, Järnforsen  har vi fått in ett otjänligt provresultat på grund av höga bakteriehalter. Omprov kommer tas tisdag den 24 juli.

Miljö- och byggnadsförvaltningen avråder från bad till dess att nytt badvattenprov visar på ett resultat som är tjänligt eller tjänligt med anmärkning.