Öppna jämförelser

Bild av rapporter öppna jämförelserÖppna jämförelser grundskola och gymnasieskola
Hos Sveriges Kommuner och Landsting kan du jämföra resultat för kommunerna. Grundskolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.
Gymnasiets resultat beskrivs utifrån elevernas slutbetyg samt övergången till högre studier och arbetsliv. De beskrivs även utifrån kommunens kostnader för gymnasieskolan.