Omsorg och stöd

conceptOmsorg och stöd

På den här sidan finns information för dig som behöver omsorg och stöd på grund av ålder, funktionshinder, sociala eller ekonomiska problem. Du kan också läsa om budget- och skuldrådgivning och drog- och skadeförebyggande arbete.

Här kan du läsa om hur du ansöker om äldreomsorg, om hur du väljer boende eller hemtjänst och om vilka möjligheter som finns för att lämna synpunkter och klagomål.
Vår strävan är att erbjuda dig en omsorg och ett stöd med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg och stöd som är utformad efter dina behov.
Det är viktigt att omsorgen och stödet så långt det är möjligt utformas efter dina individuella önskemål.

Vår verksamhet omfattas av sekretess och all personal har tystnadsplikt. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att omsorgen och stödet i alla delar är trygg och säker. Bemötandet från de du möter inom omsorgen ska vara professionellt, vänligt och respektfullt. För att kunna bibehålla en god kvalitet på omsorgen ska det vara lätt att lämna synpunkter och klagomål.