Om svenska skolan för nyanlända

På Skolverkets webbplats omsvenskaskolan.se hittar du en introduktion till det svenska skolsystemet. Nu är det också möjligt att få den uppläst på fjorton olika språk.

Det här är den svenska skolan

Från det att ditt barn fyller ett år kan det gå i förskola. Leken är viktig i förskolan. Förskolan är frivillig.

På hösten det år barnet fyller 6 år ska det börja i förskoleklass. Därefter går alla barn i grundskolan årskurs 1-9 eller i grundsärskolan. Det är obligatoriskt. Skolplikt gäller från förskoleklass . 

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan. Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20; asylsökande innan de fyller 18 år. Men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola, eller för att börja jobba direkt.