Om svenska skolan för nyanlända

På Skolverkets webbplats omsvenskaskolan.se hittar du en introduktion till det svenska skolsystemet. Nu är det också möjligt att få den uppläst på fjorton olika språk.

Det här är den svenska skolan

Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. Leken är viktig i förskolan. Förskolan är frivillig att delta i.

Från hösten 2018 blir det obligatoriskt för barn från 6 års ålder att börja i för­skoleklass. Förskoleklassen är gratis.

Skolplikten förlängs med ett år och blir i regel tio år. I Sverige börjar de flesta barn förskoleklass på höstterminen det år de fyller 6 år. Det är också möjligt att låta vissa barn börja tidigare eller senare.

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller förskoleklass, samt årskurs 1–9, det vill säga i tio år.

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan. Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20; asylsökande innan de fyller 18 år. Men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola, eller för att börja jobba direkt.