Office 365 – möjliggör ett modernt och effektivt arbetssätt

Dator och telefon.

Under 2018 kommer Hultsfreds kommun att påbörja införandet av en ny IT-plattform – Office 365*.

– Syftet är bland annat att förbättra den digitala arbetsmiljön för våra medarbetare genom att erbjuda mer flexibilitet, mobilitet och bättre förutsättningar för samverkan och självservice, berättar Stefan Wittlock, e-Utvecklingschef.

Förändringen innebär att vi i större utsträckning ska börja använda oss av Microsofts molntjänster** i våra verksamheter för att göra vardagen enklare. Tjänsten är molnbaserad, det vill säga program som Outlook, Word, Excel och Powerpoint nås online via internet.
Observera att inga andra program eller databaser flyttas till molnet. Treserva, Personec/Timecare, IST Extens, EDP, Evolution, Fri med flera kommer att ligga kvar precis som tidigare.

När byter vi till Office 365?

Övergången kommer att ske successivt under 2018. Just nu pågår förberedelser i form av tester och utvärderingar. Du kommer att få mer information när ”flytt-dagen” närmar sig.

*Vad är Office 365?

Office 365 består av två delar. Den ena utgörs av de klassiska Office-programmen som till exempel Outlook, Word, Excel och Powerpoint. Programmen kan användas på datorn eller som mobilappar, men är även tillgängliga över internet överallt oavsett var du befinner dig eller om du använder dator, mobil eller surfplatta. Det enda som behövs är en webbläsare och internetanslutning.
Den andra delen är ett antal unika funktioner som bara finns i Office 365. En av dem är Microsoft Teams, ett nav för samarbete och kommunikation. Här samlas arbetsgrupper, innehåll och verktyg på samma plats.

**Vad är molnet?

Det vi kallar ”molnet” handlar kortfattat om att du arbetar mot servrar över internet istället för på din dator eller annan lokal enhet. Program och data (dokument, bilder, ljud, filmer med mera) lagras alltså på någon annans diskar. Microsofts molnlösning innebär att du kommer åt dina dokument och program praktiskt taget varifrån som helst – via datorn, surfplattan, din smartphone eller annan enhet med internetanslutning.