Ny tobakslag den 1 juli – så påverkar det dig som säljer eller vill sälja tobak

Den 1 juli börjar en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla. Det innebär bland annat att du måste ha tillstånd för att få sälja tobak och att rökförbudet utvidgas.

Du måste ha tillstånd för att få sälja tobak

För att få sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Tidigare har det räckt med en anmälan. Du kan inte ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning före den 1 juli.

Även du som redan har anmält tobaksförsäljning måste ansöka om tillstånd. För att få fortsätta sälja tobak måste du lämna in din ansökan senast den 31 oktober 2019. Om du inte ansöker om tobakstillstånd måste du upphöra med försäljningen senast den 1 november 2019. Du får sälja tobak under handläggningstiden.

Mer information finns på vår webbsida om försäljning av tobak. Här finns även blanketter och instruktioner för ansökan om tillstånd:

Länk till vår webbsida om försäljning av tobak.

Fler rökfria miljöer

Rökförbudet utvidgas och det blir förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel:

  • Uteserveringar (till exempel utanför restauranger och caféer)
  • Entréer som allmänheten har tillträde till (till exempel mataffärer, lokaler för hälso-och sjukvård)
  • Kollektivtrafikens områden utomhus (till exempel busshållplatser, perronger)
  • Inhägnade platser för idrott (till exempel idrottsanläggningar)
  • Lekparker som allmänheten har tillträde till

Rökförbudet innebär att den som röker måste gå iväg en bit från verksamheten för att få röka. Det är du som äger verksamheten eller hyr lokalen som ansvarar för att reglerna om rökfria miljöer följs. Mer information finns på vår webbsida om rökfria miljöer.

Länk till vår webbsida om rökfria miljöer.