Ny pensionsadministratör

Från och med 1 oktober 2013 administrerar Skandia våra tjänstepensioner.

Efter en upphandling av pensionstjänster för hela Kalmar län gick uppdraget från SPP till Skandia. De som tidigare varit anställda i kommunen, har eller kommer att få, ett brev från Skandia med uppgift om händelsen.

Detta innebär också att pensionshandläggarna i kommunen inte kan hjälpa till med simuleringar av tjänstepensionen under de första veckorna i oktober.