Vill du göra karriär?

deltagare ur Ledarutvecklingsprogrammet hösten 2015deltagare ur Ledarutvecklingsprogrammet hösten 2015

Nu startar fjärde omgången av Ledarskap över gränserna, ett program för blivande chefer.

Syftet är att ta till vara goda medarbetares inneboende potential att kompetensutveckla sig för att vara med och aktivt driva utvecklingen genom att välja ett chefs- och ledarskap i framtiden.
– Vi vill hitta chefsämnen och ge dem förutsättningar och kunskaper att utveckla sitt ledarskap, säger Helene Gustavsson, projektledare. Den som söker till programmet ska vilja bli chef.

Hur ansöker jag?

Du ansöker på samma sätt som du gör till alla våra lediga jobb. Länk till ansökan
Ansökan ska vara inne senast 22 april.

Vad händer sen?

Ansökningarna hanteras av personalkontoret.
Det är viktigt att alla som söker pratar med sin chef. Nästa steg är nämligen att chefer och förvaltningschefer kontaktas.
Under maj görs ett urval och ett antal (cirka tio) personer bjuds in till personlig intervju.

Efter intervjuerna väljs tre personer ut för att erbjudas att gå programmet, ytterligare någon får möjlighet att vara reserv.

Vad väntar de som får gå programmet?

Innan programmet drar igång får de göra ett digitalt personlighetstest och de får även delta på en kickoff för att träffa varandra, projektledaren och andra nyckelpersoner i kommunen.
Under september drar själva programmet igång.

ur Personalbladet mars 2016