Ny kunskap och kompetens – en överlevnadsfråga för landsbygden

bild på Campuschefen Per Kågefors

”Det är examenstider på Campus Hultsfred. Efter tre års studier tar nu såväl sjuksköterskestudenter som socialpedagoger sin efterlängtade examen.
Och de går direkt ut i arbete. Studenterna har valt minst sagt eftertraktade yrken och arbetsgivarna står i kö för att fånga upp dem.
Den här satsningen på studier har blivit möjliga för studenterna eftersom de kunnat plugga på hemmaplan”    Vimmerby Tidning 8 juni 2015

 

I många kommuner, inte minst på landsbygden, har näringsliv och offentliga aktörer stora problem att hitta personal med rätt utbildning. Hultsfreds kommun och våra grannar i norra Kalmar län utgör tyvärr inga undantag.
Unga människor flyttar iväg till större städer och till högskole-och universitetsorter för att utbilda sig. Dessutom återvänder man i mindre grad än tidigare till sin hemkommun.

Samtidigt hör vi så gott som dagligen vackra ord om betydelsen av att hela Sverige ska leva och hur viktig landsbygden är. För städerna behöver oss landsbygdskommuner. Här produceras mycket av samhällets livsnödvändiga produkter. Här erbjuds också unika möjligheter till upplevelser och rekreation, samtidigt som landsbygden till stor del alltså föder städerna med inflyttning.

Så trots att kunskaps- och kompetensklyftan förstärks kan vi konstatera att landsbygden ändå är ”het”. Hos oss ryms massor med positiva krafter, en bubblande kreativitet, småländsk envishet och genuin entreprenörsanda . Vi har mycket med oss, så nu är det viktigt att ännu mer bidra till att ge utvecklingen full fart framåt – för landsbygden behöver utveckling för att överleva.

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för fortlevnaden för oss landsbygdskommuner är möjligheten att få till oss ny kunskap. Den ena rapporten efter den andra slår fast att en framgångsrik utveckling och konkurrenskraft är helt beroende av utbildning, forskning och innovation. Den kräver också möjlighet till kommunikation i toppklass, där utbyggnaden av digitala infrastrukturer är avgörande.

Med tillräckliga och rätt använda resurser kan vi bidra till en starkare landsbygdsutveckling här i norra Kalmar län. Vi finns här, vi ser vår omgivning och vi har unika kunskaper om vår region – både dess styrkor och dess svagheter. Men Hultsfreds kommun kan inte göra jobbet ensamt, utan tillsammans med andra aktörer skapar vi oss förutsättningar att bidra till en levande landsbygd. Tillgången till högre utbildning i det egna närområdet och i relation till den lokala och regionala arbetsmarknadens behov är en nyckelfaktor för samhällsutvecklingen i Hultsfred och i regionen.

Tillsammans med Linnéuniversitetet, Högskolan Väst samt kommunerna i Västervik och Vimmerby har vi, Hultsfreds kommun, därför formaliserat ett samarbete för eftergymnasiala utbildningar.
Vi kraftsamlar för att ta ett gemensamt grepp kring att kompetensförsörja arbetsmarknaden i både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv. I stället för att var och en av oss arbetar för att etablera utbildningar så kommer vi nu att arbeta under ett gemensamt paraply, kallat Campus i Småland. Det gör oss starkare och mer konkurrenskraftiga.

Tillsammans utbildar vi framtidens förskollärare, grundskolelärare, sjuksköterskor, entreprenörer, ekonomer, tekniker, webbutvecklare, socialpedagoger, projektledare inom event och musik samt många, många flera.
I samarbete med privata och offentliga arbetsgivare skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov – både nu och i framtiden. På så sätt kan vi också få människor att stanna på orten, likväl som vi blir en attraktiv region för människor från andra orter att flytta till för att studera. Framförallt bereder vi våra företag möjlighet att fortsätta utvecklas på orten.

Möjligheterna för människor och företag att utvecklas i Hultsfreds kommun ska bli ännu bättre. Nu tar vi ett stort steg däråt – med kunskapen som grund.

Pär Kågefors
Campuschef

ur Personalbladet juni 2015