Ny föreskrift för cisterner

Naturvårdsverket har beslutat om en ny föreskrift för cisterner. Här kan du som äger eller vill installera en cistern läsa om de viktigaste nyheterna i den nya föreskriften. Den nya föreskriften heter NFS 2017:5 och började gälla den 1 juli 2018.

Kopia på kontrollrapporten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen

Din cistern ska kontrolleras vid installation och därefter med jämna mellanrum. Efter varje kontroll får du en kontrollrapport som du numera ska skicka en kopia på till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller såväl återkommande kontroller som installationskontrollen.

Kontroller utförs nu enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter om cisterner

Cisterner och rörledningar som omfattats av krav på återkommande kontroll, men som ännu inte genomgått en sådan kontroll, ska kontrolleras senast 31 december 2018. Har installationskontroll eller återkommande kontroll redan utförts följer man tidigare kontrolltermin (se din kontrollrapport).

Länk till MSB:s föreskrifter om cisterner.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ska informeras minst fyra veckor innan installation av cistern

Du måste informera miljö- och byggnadsförvaltningen innan du installerar en cistern. Enligt den nya föreskriften måste du informera oss minst fyra veckor innan cisternen installeras. Detta gäller för brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark.

Länk till blankett för information eller ansökan om installation av cistern.

Läs mer

Mer information hittar du i den nya föreskriften från Naturvårdsverket.

Länk till Naturvårdsverkets nya föreskrift om cisterner.