Du kan välja vem som utför din hemtjänst

Äldre par på promenad på landet, passerar bruna kor i en hage.Äldre par på promenad Foto: Pixabay

Du som har beslut om hemtjänst har möjlighet att välja godkänd leverantör av din hemtjänst enligt LOV (Lag om valfrihetssystem).

Vad är LOV?

LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun gäller från den 1 februari 2014. Valfrihetssystemet innebär att du ges rätt att välja vem som ska utföra din hemtjänst bland de leverantörer som kommunen har godkänt och tecknat avtal med. Beslut om hemtjänst omfattar både personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Nattinsatser, trygghetslarm och hemsjukvård omfattas inte av valfrihetssystemet. Dessa insatser utförs i kommunens regi.

Du väljer själv leverantör av hemtjänst. Du kan välja ny leverantör eller välja att prova en annan leverantör om du vill. Om du inte kan eller vill välja utförare så är det kommunens hemtjänst som får uppdraget.

Du som i dag har kommunal hemtjänst kan också välja annan utförare. Om du inte gör något val fortsätter hemtjänsten i kommunal regi.

Vilka leverantörer av hemtjänst finns i Hultsfreds kommun?

Information om godkända leverantörers verksamhet hittar du här. 

Din biståndshandläggare informerar dig om vilka leverantörer som finns att välja på.

Vem är ansvarig för min hemtjänst vid val av annan leverantör?

Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar i alla frågor som gäller myndighetsutövning. Då kommunen lämnar över utförandet till annan än kommunalt driven verksamhet, är kommunen även skyldig att kontrollera och följa upp den verksamheten.

Vad kostar det?

Din hemtjänstavgift följer av kommunfullmäktige fastställd taxa och tas ut av kommunen.