Nätverkskommunen ”Hultsfred”

Vy över centrala Hultsfred

Hultsfreds kommun samverkar med flera närliggande kommuner för att kunna hålla en hög kompetens och service inom olika specialområden. Hultsfreds kommun har samverkan med andra kommuner enligt följande:

 • Östra Smålands Kommunalteknikförbund tillsammans med Högsby kommun. Har hand om den tekniska verksamheten
 • Gemensam miljö- och byggnadsnämnd samt miljö- och byggnadsförvaltning med Vimmerby kommun
 • Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten
 • Tjänster inom alkohollagshantering säljs till Vetlanda kommun och Högsby kommun
 • Köper tjänst inom konsumentvägledning av Oskarshamns kommun
 • Projektet ”Ledarutveckling över gränserna” tillsammans med flera kommuner i Kalmar och Jönköpings län
 • Samtliga kommuner längs stråket Linköping-Kalmar samverkar om utveckling av gods- och passagerartrafik på både väg och järnväg genom Infrastrukturkansliet i Hultsfred
 • Köper tjänst inom juridik av Vimmerby kommun
 • En halvtidstjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) säljs till Vimmerby kommun
 • En halvtidstjänst som säkerhetssamordnare säljs till Vimmerby kommun
 • Hultsfreds kommun samverkar med Högsby och Oskarshamns kommuner kring verksamhetsutveckling med stöd av IT
 • Hultsfreds kommun köper 60 procent bibliotekschef av Högsby kommun
 • Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun har en gemensam ledningsorganisation inom räddningstjänsten
 • Västerviks kommun är huvudman för upphandlingar i kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik
 • Tillsammans med Oskarshamn, Västervik, Borgholm, Mörbylånga, Högsby, Mönsterås och Vimmerby kommun samt landstinget i Kalmar län samverkar vi på strategisk, taktisk och operativ nivå inom telefoni