Muta- nya riktlinjer

Kommunen har tagit fram nya riktlinjer i form av ett dokument om mutor, representation och gåvor. Riktlinjerna är en sammanfattning av lagstiftningen kring mutor och innehåller flera exempel för att förtydliga vad lagen säger. Riktlinjerna innehåller även vad som gäller vid intern och extern representation. För att samla ihop flera dokument har man även vävt in de redan existerande reglerna om olika former av gåvor. Riktlinjerna i sin helhet finns på kommunens webbplats.