Möte med Polisen om högre närvaro i kommunen

Möte med Polisen om närvaro i vår kommunUlf Bowein, säkerhetssamordnare, Rosie Folkesson, oppisitionsråd, Lars Rosander, kommunalråd, Patrik Oldin, polisområdeschef, Anders Pleijel, lokalpolisområdeschef

I september 2017 skrev kommunstyrelsens arbetsutskott ett öppet brev till bland annat Polismyndigheten i Kalmar län och Regeringskansliet om att polisens närvaro nått en kritisk gräns. Ett digitalt upprop på kommunens Facebook-sida pågår just nu i samma syfte. I slutet av förra veckan träffade Patrik Oldin, polisområdeschef sydöstra Götaland, och Anders Pleijel, lokalpolisområdeschef Västervik, kommunledningen för att diskutera polisnärvaron.

Inom lokalpolisområde Västervik ligger Hultsfreds kommun i topp när det gäller antalet anmälda brott på fyra av nio punkter. I yttre tjänst finns idag en ensam polis kvar i kommunen.
– Många nya poliser utbildas, så situationen kommer att förbättras inom tre till fyra år, säger Patrik Oldin, polisområdeschef sydöstra Götaland. I takt med att fler poliser utbildas kommer vi att få bättre möjlighet till att fastanställa poliser i Hultsfred.

Då antalet poliser som är stationerade i Hultsfreds kommun är begränsat, be-mannas organisationen med poliser från grannkommunerna. Enligt Anders Pleijel, lokalpolisområdeschef Västervik, skulle situationen underlättas av att man får fler poliser som redan bor här, eller vill bosätta sig inom kommunen.
– Om en distansutbildning av poliser startar skulle det underlätta för de som bor här att utbilda sig, säger Anders Pleijel.

Kommunens avsikt är nu att försöka påverka så att en distansutbildning skulle kunna bli verklighet.
– Vi har ett pågående upprop på Facebook för fler poliser, och resultatet av denna avser vi använda som underlag i ett försök att få till en distansutbildning säger Lars Rosander, kommunalråd.

Ulf Bowein, säkerhetssamordnare, berättade om de gemensamma aktiviteter som genomförs med medverkan av den lokala polisen. Intresset för grannsamverkan ökar, och fler bostadsområden kommer med i samarbetet.
– Det är viktigt att Polisen är synlig bland medborgarna, och det ökar även känslan av trygghet, säger Rosie Folkesson, oppositionsråd.

Mötet var ett första steg för en fortsatt dialog, och fler möten kommer att äga rum under nästa år.

Kontakt
Lars Rosander
Kommunalråd
0495-24 08 00
lars.rosander@hultsfred.se

Rosie Folkesson
Oppositionsråd
0495-24 00 22
rosie.folkesson@hultsfred.se