Möt Per-Göran ”PG” Nilsson, stolt vaktmästare

Per-Göran PG Nilsson

Per-Göran Nilsson, vaktmästare är september månads stolta medarbetare:

– Mest glad och stolt blir jag över att kunna lösa de allra svåraste och största utmaningarna. Kan jag inte lösa problemet på egen hand, så har jag stor hjälp av mina duktiga vaktmästarkollegor runtom i kommunen.
Läs mer om Per-Göran och hans arbete som vaktmästare.

Per-Göran, hur skulle du beskriva ditt arbete?
Jag jobbar som vaktmästare vid Vena skola, Klockargårdens serviceboende, Vena och Stålhagens förskola, Hultsfred, som har nio avdelningar.
Man får inte vara rädd för att hugga i lite var stans där det behövs. En dag kan innehålla allt ifrån att städa gympasal till olika vaktmästeriarbeten som exempelvis flytt, upphängningar av hyllor, reparationer av inventarier eller kreativa nykonstruktioner ute på skolgården.
Eftersom årskullarna ständigt varierar i storlek behöver vi vara flexibla och kunna disponera om våra utrymmen när det behövs. Av den anledningen har det blivit några flyttuppdrag genom åren.
En annan viktig del i mitt arbete är att kontinuerligt jobba för att både barn, boende och personal ska ha en säker miljö att vistas i.

… Och vad är det bästa?
Friheten och omväxlingen är nog det bästa. Och att dagligen träffa alla glada medarbetare, både ung och gammal. Jobbet innebär också en viktig social funktion. Ibland måste det finnas tid för både bus med barnen och lite socialt prat med de äldre. Samtidigt som jag ska utföra mitt jobb, så ska den dagliga verksamheten rulla på vid sidan av. Därför är det viktigt att skapa förtroende och ha ett samspel med både gammal och ung för att vardagen ska fungera för alla parter.

”Give me five Bus-PG!” ropar barnen. PG är inte sen att haka på till barnens stora förtjusning.

Vad är du mest stolt över?
Mest glad och stolt blir jag över att kunna lösa de allra svåraste och största utmaningarna. Kan jag inte lösa problemet på egen hand, så har jag stor hjälp av mina duktiga vaktmästarkollegor runtom i kommunen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Jag brukar inleda dagen med en runda på Klockargården där jag först stämmer av om det dykt upp något nytt med städerskan. När jag är klar på Klockargården, så hämtar jag upp bilen och åker till skolan i Vena eller vidare mot Hultsfred, beroende på vad som ligger på schemat eller vad som dyker upp just för stunden. Ibland har jag en arbetsorder att åtgärda och ibland får jag vara beredd på att gå ifrån planeringen eftersom det snabbt kan dyka upp ärenden som kräver snabba insatser.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete, vem skulle du rekommendera det till?
Som vaktmästare behöver du vara allkunnig, lösningsorienterad och inte rädd för utmaningar, eftersom nästan vad som helst kan dyka upp. Det underlättar att ha hög servicekänsla och att vara social.
Man får inte heller ha tummen mitt i handen. Det brukar finnas både många idéer och önskemål om saker att förbättra i verksamheten. Exempelvis gör vi en del återbruk, bland annat lekbilarna som nu står ute på skolgården. De är tillverkade av gamla kabeltrummor och avlagda cykeldäck.

Gamla kabeltrummor och däck har blivit populära lekbilar på skolgården i Vena.

Vad tycker du om dina kollegor?
Serviceenheten är en ganska liten organisation, så det är enkelt att påverka. Vi har bra och lyhörda chefer, vilket underlättar mycket.
Vi är ett stort och kunnigt team av vaktmästare inom kommunen som hjälper varandra och som kan bolla idéer. I vissa situationer behöver vi vara två som hjälps åt, exempelvis vid tunga lyft, då har vi möjlighet att vara flexibla med placering inom kommunen. Semestertid hjälper vi också varandra och täcker upp när det behövs.
Förutom vaktmästarkollegor, så har jag ju även fina arbetskamrater ute på verksamheterna. Arbetskamraterna finns där jag är för stunden. På så sätt tröttnar vi inte på varandra. Det känns positivt att ha olika arbetskamrater som alla är experter inom sina respektive områden.

Hur ser du på jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning?
Det är ju några år sedan jag slutade skolan, så svårt att säga hur arbetsmarknaden ser ut nu för tiden. Jag är självlärd, och har inte någon utbildning inom området. Inom yrket i kommunen är vi ett rutinerat garde och tillsammans har vi lärt oss mycket genom att vara ute i verksamheterna under åren.
Som jag ser, så är det viktigare att rekrytera rätt person med rätt egenskaper framför en viss utbildning för att passa för jobbet. Har man högt servicetänk och är praktiskt lagd, då kommer man väldigt långt.

Hur är det att jobba på Hultsfreds kommun?
Förra året firade jag 25 år på samma jobb. Detta uppmärksammade min arbetsgivare och det tyckte jag var en fin och mycket uppskattad gest. Att ha jobbat så här länge hos samma arbetsgivare talar ju sitt tydliga språk. Jag trivs och har jättebra kollegor runt omkring mig.

Per-Göran om kommunens värdeord:
Tre av Hultsfreds kommuns värdeord är nyskapande, stolthet samt handlingskraft. På vilka sätt lever du upp till dessa värdeord och hur går de att koppla till ditt arbete?

Nyskapande
I den mån att jag får hitta lösningar på ett innovativt sätt. Det kan vara att med små ekonomiska medel hitta nya användningsområden, exempelvis genom återbruk av något som annars skulle ha kastats. Det känns bra.

Stolthet
Jag känner mig stolt över att få knäcka lösningar och få vara en länk i en duktig och erfaren yrkeskår.

Handlingskraft
På sätt och vis att man i det här jobbet till stor del är sin egen chef. Jag är självgående och planerar dagen utifrån det som dyker upp. Det är frihet under ansvar, vilket kräver ett eget driv och att saker och ting blir gjorda.

Skoltavlan fick flytta ut. Skolgården i Vena visar att det finns gott om idéer.