Misstänker du att människor bor i olämpliga bostäder? Tipsa oss.

Dator och telefon.

Hultsfreds kommun skärper sin tillsyn mot hyresvärdar. Kommunen har även inrättat en tipstelefon, 0495-24 00 08, och en tipsmejl, tips@hultsfred.se. Dit kan den som misstänker att människor bor i olämpliga bostäder höra av sig.

Kommunen har fått indikationer på att vissa hyresvärdar inte uppfyller de lagar som finns kring bostäder i Sverige. Därför utökas antalet tillsynsärenden mot hyresvärdar.

Vid tillsynen kontrollerar miljö- och byggnadsförvaltningen bland annat så att människor inte bor i lokaler som inte är avsedda för boende, och så att bostäderna är lämpliga att bo i enligt Miljöbalken.

Räddningstjänsten kontrollerar att bostäderna uppfyller Lagen om skydd mot olyckor, och till exempel inte innebär en brandfara. Om fastigheterna skulle bryta mot den lagen kommer de att tömmas. De boende som är skrivna i Hultsfreds kommun kommer då att erbjudas andra tillfälliga boenden i kommunen.

Det kontrolleras även så att den hyra som står på de kontrakt som socialtjänsten har tillgång till är samma summa som hyresgästerna faktiskt betalar.

Misstänker du att människor bor på olämpliga ställen?
Kontakta oss på 0495-24 00 08 eller tips@hultsfred.se.