Miljö- och byggnadsförvaltningen utvärderar sin service med Löpande Insikt

Insikt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning deltar i servicemätningen Löpande Insikt för att ta reda hur våra kunder upplever vår service. Resultatet för 2016 visar flera höga betyg men även områden som behöver bli bättre.

Löpande Insikt är en servicemätning som skickas ut löpande till ett urval av de företag, privatpersoner, föreningar och offentliga organisationer som har haft ett ärende inom våra myndighetsområden bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. De har fått svara på frågor om vår service inom serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Vi vill utveckla vår verksamhet och bli bättre. Därför är det viktigt för oss att veta hur våra kunder upplever vår service. På så sätt kan vi sätta upp utvecklingsområden för att bli bättre, säger Anders Helgée, miljö- och byggnadschef.

Målet var att få betygsindex 70 inom alla serviceområden, vilket motsvarar ett högt betyg. Resultatet visar att Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning uppnår målnivån 70 inom fem av sex serviceområden. Inom serviceområdet effektivitet får vi 66 som betyg vilket motsvarar ett godkänt betyg.

– Det är ett bra resultat som vi är stolta över men samtidigt vill vi självklart bli bättre och öka kundnöjdheten. Det är därför vi är med i Löpande Insikt, säger Anders Helgée.

Utvecklingsområden för att bli bättre

Även om resultatet visar flera höga betyg visar det också områden som behöver bli bättre. Ett av dessa områden är serviceområdet effektivitet där vi inte når upp till målnivån.

– Vi förstår att vi inte får ett högt betyg inom effektivitet. Vi har haft svårt att snabbt hitta den kompetens vi behöver vilket ledde till långa handläggningstider, framför allt inom bygglov. Resultatet visar också att det är våra kunder inom bygglov som är minst nöjda med vår effektivitet. Även våra kunder inom miljö- och hälsoskydd ger oss lågt betyg vad gäller effektivitet, berättar Anders Helgée.

Resultatet visar också att det finns skillnader mellan hur kunderna i Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun upplever vår service. Kunderna i Hultsfreds kommun ger högre betyg än kunderna i Vimmerby kommun. Skillnaden är som störst bland kunderna inom bygglov och livsmedel medan kunderna inom miljö- och hälsoskydd upplever servicen ganska lika.

– Vi har arbetet mycket med samsyn och likabehandling men ändå upplever kunderna oss olika i kommunerna. Vi vill att kunderna ska uppleva oss lika bra i båda kommunerna och även att vi är effektiva. Därför har vi tagit fram utvecklingsområden som vi kommer att arbeta med för att bli bättre, förklarar Anders Helgée.

Utvecklingsområdena berör bland annat ökad tillgänglighet och digitalisering för att underlätta ärendeflödet och kommunikationen med förvaltningen. Förvaltningen har också inlett ett program för organisationsutveckling med fokus på arbetssätt och arbetsmiljö. Lars-Inge Green, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, känner sig trygg med resultatet och arbetet framöver:

–  Resultatet för Löpande Insikt har redovisats för nämnden och jag tycker att det känns bra. Jag känner mig trygg och litar på de åtgärder som förvaltningen arbetar med för att bli bättre, öka effektiviteten och minska skillnaderna mellan kommunerna.

Kontaktpersoner

Anders Helgée, miljö- och byggnadschef, 0495-24 08 50
Lars-Inge Green, ordförande miljö- och byggnadsnämnden