Miljö- och byggnadsförvaltningen påminner om att man bör iaktta försiktighet vid bad med tanke på eventuell algblomning.

Bild på vatten.Foto: Pixabay

Värmen innebär inte bara en behaglig badtemperatur, utan även gynnsamma förhållanden för tillväxt av växtplankton (s.k. algblomning). Mer information hittar du på kommunens hemsida gällande provtagning av kommunens badplatser.