Migrationsverket vägrar låta oss hjälpa människor till ett värdigt boende

Migrationsverket fortsätter att hålla en mycket stor asylmottagning i Hultsfreds kommun. Samtidigt har kommunen slagit nytt rekord i inflyttning av människor som fått uppehållstillstånd. Kommunen bad nyligen Migrationsverket att lämna sina lägenheter i Stålhagen i Hultsfred, då de behövs för att människor ska slippa bo i undermåliga hus och för att klara bostadsbristen. Trots att kommunen även erbjöd sig att ordna boende åt de som bor i Stålhagen i väntan på placering i annan kommun, sa Migrationsverket nej.

Den pågående situationen leder till ett moment 22 där kommunen har bostadsbrist, men ändå tvingas ta emot fler människor – samtidigt som Migrationsverket blockerar hundratals boplatser som skulle kunnat ges till dessa människor. Bostadsbristen försvårar också deras inträde på arbetsmarknaden i en tid då Hultsfreds kommun har bland den lägsta arbetslösheten i länet bland inrikes födda.

Vid ett möte för några veckor sedan träffade Hultsfreds kommun bland annat Jan Ekdahl, sektionschef på Region Syd på Migrationsverket. Kommunen framförde då sin önskan om att Migrationsverket lämnar Stålhagen helt.

– Vi framförde mycket tydligt att vår organisation inte längre klarar volymerna och att vi vill att de flyttar ut från Stålhagen helt och hållet. Vi erbjöd dem också att ordna boende åt de ca 350 personer som ”sitter fast” på anläggningen och inte kommer vidare till andra kommuner, trots att det egentligen inte är vårt ansvar. Detta mot att Migrationsverket själva lämnade, säger Lars Rönnlund, kommunchef

De människor som redan fått uppehållstillstånd har mycket svårt att hitta bostäder till rimliga priser. Kommunen beskrev vid mötet hur man hittat alltfler människor som flyttar in i olämpliga boenden med oseriösa hyresvärdar som tjänar pengar på dessa människors olycka.

– Det fortsätter att komma in mycket människor till vår kommun och vi behöver Stålhagen för att dessa människor ska kunna bo anständigt och snabbt kunna påbörja sin etablering för att kunna bli egenförsörjande, säger Lars Rosander, kommunalråd.

Migrationsverket meddelade på mötet att de ser Stålhagen som ett mycket bra asylboende och att det är sådana boenden man kommer att förlägga flest människor på framöver, i takt med att man tömmer andra boenden. Det är således inte aktuellt för dem att lämna.

– Inte heller sa de sig kunna ta hänsyn till att vi redan är bland de största i Sverige. De hade inga sådana mandat sa de. Vi tycker det är bedrövligt av staten att fortsatt motarbeta våra möjligheter till god integration, fortsätter Lars Rosander.

Hultsfreds kommun fortsätter att vara bland de största i Sverige när det gäller både asylboende och inflyttning. Kommunen har ett mycket starkt inflöde av egenbosatta. Enligt Migrationsverkets statistik hade Hultsfreds kommun 817 kommunmottagna under de senaste 24 månaderna. Kalmar hade 615. Sett per capita skulle Kalmar ha tagit emot 3229 personer till för att komma upp i samma nivå som Hultsfred.

– Det är inte bara boendesituationen som är ansträngd och som Migrationsverket skulle kunna hjälpa till med genom att lämna. Både socialen och skolan är extremt belastade och jag önskar av hela mitt hjärta att de kunde få tid för att hjälpa de människor som redan fått klart att de ska stanna i Sverige. Men Migrationsverket ignorerar vårt rop på hjälp. Det är sorgset, säger Lars Rönnlund.

 

Statistik