Med Office 365 skapas nya moderna möjligheter

Mobil och dator

Samla allt på ett ställe, kom åt dina filer var du än befinner dig, arbeta i en säker miljö är några av fördelarna med Office 365.

Arbetet med att införa Office 365 pågår. En pilotgrupp har skapats för att utvärdera och underlätta övergången för alla anställda. Övergången kommer att ske etappvis under 2018. Du kommer att få mer information när ”flytt-dagen” närmar sig.