Matematik och fysik

mathematics-pictureFormler i matematik

Matematik 1, 100p

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande där en stor del av momenten är fördjupning från grundskolan men det finns också en del helt nytt.

Moment som ingår är:
Taluppfattning, aritmetik och algebra
Procent
Geometri
Samband och förändring
Sannolikhet och statistik
Grafer och funktioner

Matematik 2, 100p

Bygger på kunskaperna från matematik 1. Det mesta är nytt dock förekommer viss repetition av matematik 1 i början av kursen.

Moment som ingår:
Algebra och linjära modeller

  •      Räta linjens funktion
  •      Linjära ekvationssystem

Algebra och ickelinjära modeller

  •      Andragradsekvationer
  •      Andragradsfunktioner
  •      Exponentialfunktioner och logaritmer

Geometri

Statistik

Matematik 3, 100p

Bygger på kunskaperna från matematik 2. Det mesta är nytt dock förekommer viss repetition av matematik 2 i början av kursen.

Moment som ingår:
Algebra och funktioner
Förändringshastigheter och derivator
Kurvor, derivator och integraler
Geometrisk summa och linjär optimering

Matematik 4, 100p

Kursen bygger på Matematik 3 och vänder sig speciellt till dem som är inriktad mot en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. Kursen ger fördjupade kunskaper i:

Trigonometri (formler – bevis – ekvationer)
Trigonometri och grafer (kurvor – radianbegreppet – derivator)
Derivator
Integraler
Komplexa tal

Matematik 5, 100p

Kursen bygger på Matematik 4 och behandlar både fördjupade kunskaper i olika områden samt en del nya moment. Den är, i likhet med Matematik 4, speciellt avsedd för dem som vill ha en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning.

Centralt innehåll:

Diskret matematik (heltalsmatematik som innehåller bl.a. kombinatorik, mängdlära, grafteori och talföljder)
Derivator
Integraler
Differentialekvationer

Matematik på grundskolenivå
Se grundläggande vuxenutbildning

Fysik 1a, 150p

 

Fysik 1a är grundkursen på gymnasienivå. Kursen beskriver och förklarar många vardagsfenomen, den kräver inga speciella förkunskaper och grundskolans matematik räcker gott. Den är lämpad både för dem som planerar att läsa mer fysik och för dem som vill öka sin allmänna kunskap om vår omgivning.

Moment som ingår:
Fysikens arbetssätt
Rörelser och krafter
Energi
Elektricitet
Klimat och väder
Relativitetsteori
Strålning
Kärnfysik

Fysik 2, 100p

Fysik 2 bygger på de kunskaper du fått i Fysik 1a och ger en fördjupad förståelse av våra vardagsfenomen och en beskrivning och förklaring till mera exotiska företeelser. Matematiken är fortfarande relativt enkel men det underlättar om du åtminstone har läst Matematik 1b – några speciella matematiska metoder lär vi oss under kursen. Speciellt uppskattad brukar delen med Astrofysik vara.

Moment som ingår:

Fysikens arbetssätt
Ljusvågor
Mekaniska vågor
Kvantfysik
Krafter
Rörelser i kraftfält
Induktion
Astrofysik (stjärnor, stjärnornas utveckling, exoplaneter m.m.)

Fysik 3, 100p

Fysik 3 bygger på Fysik 2 och ger en grundlig genomgång om många av de fenomen som beskrivs i Fysik 1b och Fysik 2. Kursen ger en träning i att använda mer professionella metoder för att lösa problem än i tidigare kurser, detta medför att matematiken i denna kurs är mer avancerad och du bör ha läst Matematik 4.

Moment som ingår:

Fysikens arbetssätt
Vågor och svängningar
Växelström
Kvantvärlden
Fasta material
Rörelsemängd och impuls
Rotationsrörelse
Relativitetsteori

 

Sök mer information om kurserna på skolverket