Mät radonhalten i ditt hus

Bild på radondosor och broschyren Radonguiden från Boverket.

Nu har mätsäsongen för radon startat. Passa på att mäta radonhalten i ditt hus under perioden 1 oktober – 30 april.

Radon är en radioaktiv gas som kan skada våra luftvägar och lungor. Den hörs inte, syns inte och luktar inte. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att göra en radonmätning.

Det är enkelt att både beställa och mäta radon. Du kan beställa en radonmätning genom miljö- och byggnadsförvaltningen till ett rabatterat pris. På vår sida om radon kan du läsa hur du beställer en mätning, vad det kostar och hur du mäter radon.

Länk till vår sida om radon.