Marklov

MarklovFoto på äng och himmel

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm) inom ett område med detaljplan. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om marklov och startbesked behöver du lämna in:

  • Ansökan om lov
  • Situationsplan, skala 1:1500
  • Sektionsritning som redovisar hur marken ser ut idag och hur du vill att den ska se ut. Markera befintlig marknivå och planerad nivå.
  • Beskrivning av hur åtgärden kommer att gå till.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att tänka på att handlingarna är:

  • Samtliga handlingar är underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Att utreda omfattningen av ändringen (är marken förorenad sedan tidigare, behövs andra åtgärder i samband med ändringen, med mera)
  • Ytterligare handlingar kan komma att behövas för att avgöra ärendet beroende på dess omfattning.

Hur ansöker jag om marklov?

Du ansöker om marklov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda.

Länk till Mittbygge där du kan ansöka om marklov digitalt.

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skickar den till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om marklov. Avgiften är enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige.