Mångfald – för vem då?

LAXClaesMonterad

14 februari kommer alla skyddsombud och chefer att få möjlighet att lyssna på Sara/Claes. Det är en föreläsning om män, kvinnor och alla vi andra. Detta gör vi för att uppmärksamma mångfaldsfrågor. Mångfald kan betyda många saker och se olika ut för oss alla. Diskrimineringslagen omfattar kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla människor omfattas av lagarna eftersom vi alla har till exempel en ålder. Sara/Claes blandar humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet, med syfte att uppdatera och bredda vårt sätt att tänka. Och att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma.