Målilla

I Målilla är det varmt. Det svenska värmerekordet, +38ºC är satt i Målilla den 29 juni 1947.

Speedwaylaget Dackarna har sin hemmabana i Målilla. Speedway har körts i Målilla sedan 1930-talet. Dackarna tillhör de främsta lagen i elitserien och 2007 vann laget SM-guld. Sedan många år är Målilla värd för en GP-tävling i speedway.

Föreningslivet är starkt. Målilla Bandy och Målilla-Gårdveda hembygdsförening är väl värda ett extra omnämnande. Orten har butik, bensinstationer och övrig service. Det finns bland annat samlingslokal, förskola, skola, fritidsgård, äldreboende och kyrka. Målilla Hotell erbjuder både mat och logi.

Målilla, omnämns första gången 1329 som Malhella. Ordet kan betyda mötesplats på berghäll. Redan under yngre järnåldern kan Gårdveda ha varit centralort för ett större område.

Målilla är en mycket gammal tingsplats. Nuvarande tingshus från 1797 var i funktion till 1918.

Kyrkan invigdes 1824 och har en Nordströmorgel från 1848. Bebyggelsen i kyrkbyn är intressant med mangårdsbyggnader i stora trädgårdar. Senare har de kompletterats med enstaka större villor från sekelskiftet 1800-1900. Även en del moderna hus har byggts i kyrkbyn.

När järnvägen kom till Målilla 1874 växte ett stationssamhälle upp.

I Hagelsrum står den ståtliga masugnen från 1853. Råvaran var sjömalm från bland annat sjön Hulingen. Tackjärnet förädlades vid Rosenfors bruk.

Målilla sanatorium kallades ”Slottet i skogen” av befolkningen på orten. Den stora anläggningen var som ett helt samhälle. Många tusen människor har vårdats där för tuberkulos (TBC).

Målilla Mekaniska Verkstad tillverkade en öppen fotogenmotor redan 1907. Genom åren gjordes ca 8 000 tändkule- och dieselmotorer. Ortens motorhistoria förvaltas väl av Målilla-Gårdveda hembygdsförening.

Bandyn har också gamla anor. Den konstfrusna bandybanan invigdes 1994.