Målilla Motormuseum

Platshållare för bildspel

Motorer från tidigt 1900-tal kan ses på museet i Målilla-Gårdveda hembygdspark.

Målilla Mekaniska Verkstad som startade 1907 har skänkt sina rariteter till museet. Fabriken var en av de första i bygden och deras första motor var en öppen fotogenmotor, tillverkad 1907 och såld för 600 kronor till Haddarps kvarn. Den köptes senare tillbaka och renoverades. Den finns nu tillsammans med ytterligare fyra av de först tillverkade motorerna i motormuseet.

Här finns en provverkstad från 1908 som också skänkts av familjen Alm. Här provades alla motorer från 6 hk upp till 75 hk. Verkstaden tillverkade fotogenmotorer, tändkulemotorer, diesel- och råoljemotorer. Den första motorn som byggdes 1907 är en fotogenmotor på 8 hk med flerslagsregulator och är en öppet liggande motor.

Tändkulemotorn uppfanns av engelsmannen Herbert Akroyd 1890. I Kalmar län fanns som mest cirka 15 motorfabriker i Storebro, Haddarp, Hjorteström, Br Nilsson i Västervik och Målilla Mekaniska Verkstad.

I Målilla tillverkades ca 8.000 motorer. I hela landet beräknas 200.000 motorer ha tillverkats. I dag tror man att det finns 5-10.000 svenska och utländska tändkulemotorer bevarade.

I motormuseet finns bl.a en Carl Alm 4 hk Ben 2 cyl från 1920, en Tålebo nr 101 3 hk tillverkad runt 1920-talet och en DS 10 10 hk tvåtakt från 1952. Alla motorerna fungerar dessutom!